علیرضا لاهیجی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

  لیسانس مهندسی سازه- دانشگاه صنعتی شریف- فارغ التحصیل سال 1356

  مؤسس، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن

  عضو هیأت مدیره بانک مسکن

  قائم مقام معاونت عمران و ساختمان بنیاد مستضعفان

 

علیرضا اسمعیلی

رئیس هیأت مدیره

  فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- فارغ التحصیل 1345

  رئیس کارگاه شرکت ساختمانی مترو

  مهندس ناظر مهندسین مشاور سائوتی

  رئیس کارگاه شرکت ساختمانی توفان

 

محمودمهتدی تبریزی

نایب رئیس هیأت مدیره

  لیسانس مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف- فارغ التحصيل سال 1359

  مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن - شمال شرق

  مدیرعامل شرکت بام گستر

  رئیس کارگاه شرکت خانه

 

محمدرضا لاهیجی

عضو هیأت مدیره

  لیسانس مهندسی سازه- دانشگاه صنعتی شریف- فارغ التحصیل سال 1358

  مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن اصفهان

  مدیرعامل مؤسسه تولید مسکن اصفهان

  مدیر اجرایی شرکت خانه اصفهان

 


مریم لاهیجی

عضو هیأت مدیره

  لیسانس حسابداری- دانشگاه آزاداسلامی- فارغ التحصیل سال 1382

  کارشناس حسابداری شرکت طراحی و ساختمان نفت