... مشاهده همه خبرها


... مشاهده همه پروژه ها

شرکت مهندسي و ساختمان پی چین در سال 1338 پس از ثبات نسبی سیاسی اقتصادی کشور و همزمان با آغاز تدوین برنامه های توسعه و اجرای طرحهای زیر بنایی تاسیس گردیده است . نیم قرن پایداری و حفظ اعتبار حرفه ای ، اتمام و تحویل کارهای ارجاع شده در هر شرایط از افتخارات این شرکت می باشد. . تداوم چند دهه فعالیت در انجام به موقع و با کیفیت پروژه ها بهترین دلیل در واگذاری پروژه های جدید به این شرکت بوده و در حال حاضرتوسعه زیر ساختهای سیستمی و مدیریتی مزایای رقابتی جدیدی را برای آن فراهم نموده است.